Daily Archives: 九月 22, 2010

貨櫃碼頭有坦克

海關跟進調查葵涌貨櫃碼頭截獲坦克車
[22/09 星期三 19:33]

海關在葵涌貨櫃碼頭截獲一架坦克車及零件,正跟進調查。海關指,昨日在兩個來自沙特阿拉伯,經香港轉口至南韓釜山的貨櫃內,發現涉嫌未有許可證進口坦克車及零件,報關紙報稱坦克為展覽物品,參展後運回南韓。

有傳媒接獲觀眾照片,顯示坦克車車身及砲管均用帆布覆蓋。

呢件事,己經去到法國式荒謬爛片情節嘅程度,一樣可以發生。

我想問,點解條友諗到經香港轉口「展覽用坦克」咁過癮嘅呢?

Short URL: http://wp.me/p7cGY-2EZ

5 則迴響

Filed under 香港政治, 惡搞

香港承認尖閣列島是日本不可分割的一部分

海 事 處 稱 基 於 安 全 拒 絕 啟 豐 二 號 離 開 香 港 水 域
2010-09-22 HKT 22:33
海 事 處 表 示 , 海 事 處 處 長 是 根 據 法 例 , 拒 絕 啟 豐 二 號 離 開 香 港 水 域 , 指 船 隻 不 得 載 客 , 並 須 要 純 綷 作 捕 魚 及 有 關 用 途 。
海 事 處 說 , 傳 媒 廣 泛 報 道 這 艘 船 是 從 香 港 出 發 往 釣 魚 島 , 所 以 有 理 由 相 信 他 們 並 非 用 作 捕 魚 , 隨 團 的 保 釣 人 士 亦 並 非 船 員 , 而 是 乘 客 。 在 保 障 船 隻 及 船 上 人 員 之 安 全 的 前 提 下 , 海 事 處 處 長 是 依 法 發 出 指 示 , 拒 絕 允 許 船 隻 離 開 香 港 水 域 。

我係日本政府嘅話,一定今晚笑到抽筋。呢次,仲唔係香港僭越中國嘅主權,承認尖閣列島是日本不可分割的一部分?咦,阮廁山、劉X強、劉X佳去晒邊?佢地喺尖閣列島賞月?

Short URL: http://wp.me/p7cGY-2EW

4 則迴響

Filed under 香港政治

保釣號依家出咗海釣魚

喺一年半前,香港政府做咗汪精衛果份,唔俾保釣號出海,當時林忌寫咗篇保釣二號釣魚團嘅文章

林忌:保釣二號釣魚團

喺一年半後,食環署硬膠升級到,隻船有老鼠都居然會知之際,保釣二號再度出擊,而且真係用釣魚名義出擊

香 港 保 釣 船 已 離 開 長 洲 碼 頭   水 警 輪 海 事 處 船 尾 隨
2010-09-22 HKT 14:01
香 港 保 釣 行 動 委 員 會 船 隻 , 已 離 開 長 洲 碼 頭 , 尾 隨 有 海 事 處 和 水 警 船 隻 。 委 員 會 表 示 , 昨 日 收 到 海 事 處 警 告 信 , 表 示 有 理 由 相 信 他 們 的 漁 船 出 海 , 並 非 進 行 捕 漁 及 將 會 載 客 , 觸 犯 規 例 。
保 釣 委 員 會 主 席 陳 妙 德 說 , 漁 船 是 出 海 釣 魚 , 上 船 的 人 都 領 有 船 長 牌 , 不 是 乘 客 。 另 一 名 保 釣 委 員 會 成 員 曾 健 成 說 , 海 事 處 不 應 無 理 阻 撓 他 們 的 漁 船 出 海 。

呢次真係多多花生都唔夠派,香港真係乜膠都有,你諗得出嘅都有。

Short URL: http://wp.me/p7cGY-2ER

11 則迴響

Filed under 香港政治