Daily Archives: 19 九月, 2009

北京超市無刀賣

新京報:部分超市菜刀停售

慶祝「國慶」慶到唔單只做生意嘅俾佢玩死,連師奶都可以被玩到半死,北京超級市場,為咗「國慶」竟然收起晒啲菜刀唔賣,如果你屋企突然把刀崩咗,你又住喺北京,咁恭喜你,你餐餐依靠微波爐都得。連菜刀都無,煮條毛呀?

連民眾煮菜用嘅刀都要驚餐死果陣,我覺得老共真係驚自己變成壽西斯古翻版。各位,繼續食花生。

7 則迴響

Filed under 中國政治

中國共產黨不可能讓大江大海一九四九出版

龍應台新作《大江大海一九四九》成為了禁書,龍應台指中國共產黨看完這本書,就不會禁,龍應台實在太不了解中國共產黨的封建本質是什麼了。

《大江大海一九四九》,小弟認為這是一本頗為重要的書,因為這本書敘明了香港和台灣兩地的立國精神,台灣和香港的出現,與逃避中共的混帳統治是息息相關。而這段歷史,中國共產黨一直都不想談,甚至小弟認為,這本來就是中華民國拒絕被中華人民共和國吞併的重要理據(可以參照同一個德意志民族,德國和奧地利永不統一),想中國共產黨讓本書出版是難乎其難。

更重要的是,中國共產黨根本是一個封建而反動的黨,如果中國共產黨真的是還政於民,為何國名不是中華民國,為何國慶日不是十月十日辛亥革命紀念日,根本中華人民共和國,與朝鮮人民民主主義共和國一樣,都是赤裸裸的封建王朝,龍應台這本書篤爆了這一點,六十週年有啥好慶?所以,龍應台不應指望中共會讓這本書解禁。

這本書亦解釋了,小弟為何會接受台灣邀請去慶祝辛亥革命紀念日,但不會去慶祝中華人民共和國建立日。中華人民共和國只是一個滿手血腥的封建皇朝,我為何要慶,都黐線的。

4 則迴響

Filed under 中國政治

四中全會傾唔掂數有排震

中共四中全會,但結果係得個桔,連開咗傾咗乜都無人知。

呢次好唔尋常,因為中共四中全會呢次實際好關鍵,要傾兩個議題,一個議題係習近平做中共軍委副主席,為他接班鋪平道路,指揮唔到槍就唔駛旨意指揮黨;另一個議題係黨內民主。

因為呢鋪傾唔掂數,所以係兩大皆空,無消息即係壞消息,因為人事同政治改革都拆唔掂數,換言之,中國可能返去一九八八年前的緊張局勢,呢個亦解釋到點解北京對記者用黑社會手段嘅原因。事實上,現時形勢好杰,喺一九八八年,仲有鄧小平掌控軍隊說了算,但依家無一個強人揸fit,大家睇得多《古惑仔》,或者杜琪峰的《黑社會》都估到之後會發生乜事。

黑社會開片最多成班差佬出嚟,中共開片有乜事發生就你諗你。

1 則迴響

Filed under 中國政治