Daily Archives: 17 六月, 2008

通常居港係有定義

在今年中大校友評議會選舉中,有一名來自中國的研究生校友參選。本來我歡迎中國校友參選,問題有一項先決條件必須符合:那就是通常居港。

在今天的常委會議,談及這名校友的參選資格時,我特意提醒校友事務處,這名校友的入境資格,如果這名校友現時憑單程通行證來港居住,而且在香港通常有居所,我認為符合通常居港定義。但如果這名校友只是憑工作簽證進入香港,那不可以叫通常在港居住。

什麼通常居港,《入境條例》(香港法律115章)係有定義,以下人士不得列為通常在港居住:

(4) 就本條例而言, 任何人在 下述期間內不得被視為通常居於香港─

(a) 在 任何期間內─ (由1997年第122號第2條修訂)

(i) 於非法入境後不論是否得到處長授權而留在 香港; 或 (由1997年第122號第2條修訂)

(ii) 在 違反任何逗留條件的 情況下留在 香港; 或 (由1997年第122號第2條修訂)

(iii) 根據第13A條以難民身分留在 香港; 或 (由1982年第42號第2條增補)

(iv) 根據第13D條被羈留在 香港; 或 (由1989年第23號第2條增補)

(v) 在 政府輸入僱員計劃下受僱為外來合約工人(指來自香港以外地方者)而留在 香港; 或
(由1997年第122號第2條增補)

(vi) 受僱為外來家庭傭工(指來自香港以外地方者)而留在 香港; 或 (由1997年第122號第2條增補)

(vii) 以《 領事關係條例》 (第557章)所指的 領館人員身分留在 香港; 或 (由1997年第122號第2條增補。 由2000年第16號
第12條修訂)

(viii) 以香港駐軍成員身分留在 香港; 或 (由1997年第122號第2條增補)

(ix) 以訂明的 中央人民政府旅行證件持有人身分留在 香港; 或 (由2002年第31號第2條增補)

但在場有兩名校友評議會常委,言論令人不可接受:

劉世鏞:這是校友組織,可以寬容一些。

葉永生律師:通常居住,係普通法定義,按字面解就得。中大校友評議會不是公共機構(Public Authority),不會被人JR(司法覆核)

我聽完之後真係爆機,首先,通常在港居住係有定義,大家都記得我和林忌,去年港島大戰點煮重米對付葉劉同陳岳鵬。另一方面,香港中文大學校友評議會係《香港中文大學條例》成立的法定組織,係Public Authority,成為被司法覆核的對象。如果咁都得,中文大學校友組織豈不是成為鬧劇。

由於今年無常委由劉世鏞爭做主席,所以劉世鏞自動當選為主席,但我對呢個人的俱樂部心態極不認同。由於我一條友勢孤力弱,所以我只好在呢道寫出嚟。我對日後中大校友評議會的運作,感到相當擔憂。即將卸任的殷巧兒,做事都還過得去,你講道理她會聽,但劉世鏞,我真係不寄厚望。

後話:由於在劉世鏞成為主席,以及李金鐘師兄卸任校友評議會常委,因此,今年八月會舉行EGM,補選兩個校董席位,以及一個副主席席位。今年真係搞選舉都搞到手軟。

5 則迴響

Filed under 中大老鬼, 中文大學

校友評議會選舉跟進

根據莊耀洸給我的最新情報,今年將會與陸耀文角逐民選議席的兩名候選人,都是另一位民選委員葉國洪所支持。

葉國洪是小弟一位相當不敢恭維的常委,這傢伙的言論反動保守,如果多幾個這類型的傢伙,恐怕是中大校友評議會常委會災難,也是中大形象的災難。因此,如果你授權我代為在當日投票的話,本人不會投票給其他候選人,只會集中票源投陸耀文一票。

在今晚常委會議後,我會將最新情況一路開會一路報告(我是用Smartone Vodafone HSDPA的,小兒科)。

如果你想授權我或其他盟友代為投票,可以電郵martinoeireader@gmail.com。

發表留言

Filed under 中大老鬼, 中文大學