Daily Archives: 17 四月, 2008

悼伍晃榮

香港歷史上最出色的新聞報導員之一,無線的伍晃榮,等不到奧運聖火第二次在香港傳遞,因白血病與世長辭。

在這個博客還在我自己家中的伺服器時,小弟曾介紹過伍晃榮的書《波係圓的》,可惜不能再聽伍晃榮講故事。

伍晃榮報導新聞幽默,但不失專業與準確,一代新聞人典範,現在的主播,又有幾個做到。

望他在天國報新聞時,不用再要面對電視台內硬膠的人事,他報新聞的幽默手法,背後確有一番血淚。

1 則迴響

Filed under 傳媒

支持王千源

有位叫王千源的杜克大學學生,因在支持西藏獨立的示威中,她站在藏民這一方,她的獨立思考,令她被中國暴民指為漢奸。

中國暴民的傑作

中國的暴民,甚至將王千源的個人資料公布,看來,美國政府必須向王千源提供政治庇護,因為她面對這些暴民,回到中國只有死路一條。這可以見到,現時漢人的民族主義情緒,已經演變成新納粹主義,歐盟國家,有必要對中華納粹主義提高警覺。

我夠膽挺身與中國一眾糞青宣戰,我就站在支持王千源的立場,王千源作為一個獨立的人,她有自己的立場何錯之有?

王千源展現是難得的勇氣,就像《一個德國人的故事》的作者考夫納,夠膽與愚昧的社會宣戰,如果中國社會有一堆能挑戰這些躲在電腦熒光幕後的暴民,中國會這樣膠嗎?

我們印尼人,在東帝汶問題上有反省,才最後促成南亞大海嘯後的亞齊和談,以及2006年承認華裔印尼人身份的《印尼國籍法》,印尼與東帝汶分手,也沒有令印尼分裂,為何支持西藏獨立就是漢奸,這個國家的國民確實不可理喻。

後話:我個人建議歐盟,應該將中國列作與塞爾維亞同級的惡棍國家處理,涉及西藏屠殺行動的中國官員,抵達歐盟範圍可以以反人類罪起訴。

21 則迴響

Filed under 文化批判, 中國政治

中國的動亂警號

北方大旱 中國糧產響警號

由4月15日《文匯報》這篇文,大家應該嗅到不尋常的味道。現時中國如此缺糧,在可見的將來,中國的通賬只要急劇惡化,世界糧食價格亦會持續上漲,換言之,中國很可能因糧食問題,最後膠到無朋友。(還未計雪災造成的農作物歉收)

大家應該明白,為何中國政府拿藏民來開刀,事實上,中國在國之將亡的前夜,一旦煽動漢族的民族仇恨都失敗,就可能亂來,包括鎮壓香港,無理攻台,乜膠都有。

現時中國,時間已經無多。

5 則迴響

Filed under 中國政治, 激流中國

漢族獨立指數(2008年4月17日)

本周漢族獨立指數為13

評析:由於近日中國搞硬膠民族主義已經搞到癡晒,成班土共唔得閒搞漢族獨立,所以指數跌咗唔少。

請繼續留意,漢族獨立指數。

發表留言

Filed under 香港政治, 討伐土共, 漢族獨立指數